Urządzenia i wyroby medyczne

Branże

Tłumaczenia dla wyrobów medycznych

Projekty tłumaczeniowe dotyczące urządzeń i wyrobów medycznych realizujemy regularnie dla szeregu globalnych podmiotów.

W przypadku projektów dotyczących wyrobów medycznych biegłość językowa tłumaczy oraz znajomość fachowej terminologii muszą iść w parze z orientacją w aktualnych regulacjach i przepisach — jak choćby dyrektywa MDR. W związku z tym projekty tłumaczeniowe dotyczące wyrobów medycznych powierzamy wyłącznie dostawcom spełniającym te kryteria.

Dlatego też na bieżąco tworzymy i aktualizujemy materiały terminologiczne, jak np. słowniki i glosariusze, by zapewnić spójność i aktualność terminologii stosowanej w tłumaczeniach.

Dzięki globalnemu zespołowi tłumaczy, wyspecjalizowanym dostawcom oraz biegłej znajomości aktualnej terminologii w zakresie wyrobów medycznych i zaznajomieniu z obowiązującymi przepisami jesteśmy w stanie dostarczyć wysokojakościowy przekład dokumentacji dotyczącej wyrobów medycznych.

Ponadto, jako dostawca świadczący usługi tłumaczeniowe dla branży CRO, pracujemy też nad projektami dotyczącymi badań klinicznych wyrobów medycznych.

Poza podstawowymi usługami tłumaczeniowymi dla projektów związanych z wyrobami medycznymi oferujemy też DTP (odtworzenie układu graficznego i przygotowanie tekstu do druku).

Ze względu na dynamiczny rozwój gałęzi rozwiązań telemedycznych i e-zdrowia regularnie pracujemy nad projektami lokalizacyjnymi aplikacji medycznych — w tym także zaklasyfikowanych jako wyroby medyczne.

Nasze wieloletnie doświadczenie w projektach tłumaczeniowych z zakresu wyrobów medycznych sprawia, że nasi klienci mogą być pewni, że:

przestrzegamy norm jakościowych i dbamy o poufność powierzonych materiałów
za zlecenia odpowiadają wyspecjalizowani dostawcy związani z branżą
znamy i stosujemy aktualne przepisy dotyczące wyrobów medycznych
Wyroby medyczne

Rodzaje materiałów

W ramach projektów dotyczących wyrobów medycznych najczęściej pracujemy z następującymi rodzajami materiałów:

oznakowanie wyrobów medycznych
instrukcje używania (IFU)
ulotki i materiały dla pacjentów
deklaracje zgodności i certyfikaty
upoważnienia — także jako tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)
materiały marketingowe
lokalizacja
Wyroby medyczne

Projekty lokalizacyjne z zakresu
telemedycyny i e-zdrowia to coraz częściej realizowane przez medi.global zlecenia

prowadzimy długoterminowe projekty wielojęzyczne
Wyroby medyczne

Lokalizacja

Lokalizacja to wymagająca gałąź projektów — konieczne jest nie tylko zapewnienie właściwego poziomu jakościowego tłumaczenia, ale też uwzględnienie warunków kulturowych i potrzeb rynkowych w krajach, w których wyrób wprowadzany jest do obrotu.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku e-zdrowia i telemedycyny, czyli rozwiązań bazujących na nowoczesnych aplikacjach, które są jednocześnie wprowadzane w wielu państwach na świecie, a przy tym muszą zachować pełną zgodność z regulacjami dotyczącymi wyrobów medycznych.

W medi.global realizujemy takie projekty. Dzięki bogatemu zapleczu językowemu jesteśmy w stanie precyzyjnie dobrać dostawców i weryfikatorów do projektu, a współpraca z inżynierami lokalizacji oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii tłumaczeniowych umożliwia bezbłędną realizację projektu od strony technicznej.

W ramach realizacji projektów lokalizacyjnych zapewniamy:

dobór odpowiednich tłumaczy i weryfikatorów
korekty native speakerów
konsultacje w zakresie terminologii nietłumaczonej (non-translatables)
wsparcie w zakresie transliteracji nazw produktów i usług dla języków zapisywanych innymi alfabetami
stosowanie nowoczesnych technologii i wsparcie inżynierów lokalizacji
przestrzeganie wymogów technicznych realizacji projektów
stosowanie ograniczeń długości ciągów tekstu i komunikatów ekranowych
zabezpieczanie składni fragmentów nietłumaczonych (kod HTML, placeholdery itp.)
Wyroby medyczne

Portfolio usług

Portfolio usług związanych z tłumaczeniami i lokalizacją dla wyrobów medycznych jest rozszerzone — zapewniamy nieprzerwane świadczenie następujących usług:

tłumaczenia pisemne
weryfikacja merytoryczna (SME review)
redakcja tekstu
korekta native speakera
usługi lokalizacji wielojęzycznej
wsparcie inżynierów lokalizacji
tłumaczenie wsteczne (back-translation)
reconciliation (uzgodnienie brzmienia tłumaczenia)
tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)
DTP, przygotowanie do druku, odtworzenie układu graficznego

W zależności od typu dokumentu i docelowej grupy odbiorców oferujemy też dopasowane kombinacje usług — nasi kierownicy projektu są w stanie doradzić, jakiego typu usługi i ich połączenia polecamy do konkretnych projektów. I tak dokumenty wewnętrzne mogą być jedynie tłumaczone i poddawane procesowi QA, dokumenty składane do urzędów regulacyjnych powinny być realizowane jako tłumaczenia poświadczone (przysięgłe), a lokalizacja aplikacji — powinna obejmować nie tylko tłumaczenie i korektę oraz weryfikację przez native speakerów, ale też odpowiednie przygotowanie techniczne projektu.

technologia
Wyroby medyczne

Proces tłumaczenia i lokalizacji wspierają nowoczesne rozwiązania technologiczne

nowoczesne narzędzia pozwalają zachować właściwą strukturę przetwarzanych materiałów
Wyroby medyczne

Rozwiązania technologiczne

Przy realizacji projektów tłumaczeniowych i lokalizacyjnych dla wyrobów medycznych, a także branż telemedycznych ważne jest nie tylko dobranie zespołu o odpowiednim doświadczeniu, ale także zapewnienie właściwej obsługi technicznej projektu. Dzięki nowoczesnym narzędziom — jak oprogramowanie do tłumaczeń wspomaganych komputerowo (CAT), glosariusze, bazy terminologiczne, pamięci tłumaczeń (TM) czy rozwiązania custom NMT — jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą spójność i jednorodność dostarczanych tłumaczeń.

W naszej pracy wykorzystujemy też narzędzia zapewniania jakości (QA), które wspierają tłumaczy, weryfikatorów, korektorów i redaktorów w wyeliminowaniu błędów i pomyłek na każdym etapie projektu — przez zastosowanie dostosowanych do wymogów dokumentacji klinicznej procedur kontroli jakości, obejmujących właściwe stosowanie wymaganej/zabronionej terminologii, prawidłową lokalizację adresów, wartości numerycznych i jednostek, nieprzekraczanie określonej długości ciągów tekstu, a także zachowanie struktury materiałów.

Przeczytaj także

Call Now Button