Pozostałe nauki przyrodnicze

Branże

Tłumaczenia z zakresu
nauk przyrodniczych

Wśród wiodących w XXI wieku branż na świecie wyróżnić można przede wszystkim branżę nauk przyrodniczych, tzw. life sciences. Wynika to między innymi z obserwowanego w ostatnich latach rosnącego zapotrzebowania na produkty oraz innowacyjne rozwiązania naukowe. Oprócz tego wielkie postępy badawcze odnotowuje się w takich sferach, jak chemia, biologia, farmacja i biomedycyna czy biotechnologia, a przełomowe badania wpływają na formę i jakość naszego życia. W praktyce powiązane są z przemysłem, rolnictwem, informatyką czy genetyką. Na ich temat powstaje nie tylko wiele publikacji o charakterze naukowo-badawczym, jak również raporty, analizy i inne dokumenty. Aby móc je upowszechnić, często wymagają tłumaczeń.

Jedną z naszych istotnych specjalizacji są projekty tłumaczeniowe dla obszaru life sciences. Wysokie kompetencje lingwistyczne wspieramy znajomością fachowej nomenklatury z takich obszarów jak chemia, biologia, farmacja i medycyna.

Sprostamy każdemu tłumaczeniu specjalistycznemu — poradzimy sobie z jego złożonym charakterem oraz z bardzo wąską dziedziną, do której przynależy.

Nasza oferta obejmuje przekłady zróżnicowanych materiałów. Są to m.in. artykuły naukowe, publikacje monograficzne, raporty zawierające wyniki badań, zestawienia statystyczne, schematy, wykresy, szkice. Specjalistyczne tłumaczenia obejmują także dokumentacje projektowe w postaci wniosków o przyznanie grantu na badania naukowe, zgłoszeń i opisów patentowych w obszarze procesów syntezy leków i środków chemicznych.

Wykonujemy tłumaczenia z takich dziedzin, jak:

medycyna (publikacje naukowe, wyniki badań)
nauki biologiczne (publikacje naukowe, prezentacje)
chemia i inżynieria chemiczna (publikacje naukowe, raporty, analizy)
środki ochrony roślin (dokumentacja rejestracyjna)
wnioski grantowe i dokumentacja konkursowa
produkty spożywcze
odżywki dla sportowców
suplementy diety
Nauki przyrodnicze

Portfolio usług

Aby sprostać wysokim wymaganiom jakościowym i bezpieczeństwa w przekładzie dla nauk przyrodniczych zapewniamy świadczenie następujących usług:

tłumaczenia pisemne
weryfikacja merytoryczna (SME review)
redakcja tekstu
korekta native speakera
tłumaczenie wsteczne (back-translation)
reconciliation (uzgodnienie brzmienia tłumaczenia)
tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)
DTP, przygotowanie do druku, odtworzenie układu graficznego

W zależności od typu dokumentu i docelowej grupy odbiorców oferujemy też dopasowane kombinacje usług — nasi kierownicy projektu są w stanie doradzić, jakiego typu usługi i ich połączenia polecamy do konkretnych projektów. I tak dokumenty wewnętrzne mogą być jedynie tłumaczone i poddawane procesowi QA, wysokospecjalistyczne teksty naukowe powinny jednak, poza tłumaczeniem, przejść dodatkową weryfikację merytoryczną, a publikacje i artykuły — dodatkową korektę native speakera.

technologia
Nauki przyrodnicze

Proces tłumaczenia life sciences wspierają nowoczesne rozwiązania technologiczne

nowoczesne narzędzia pozwalają uzyskać wymierną poprawę spójności i jednolitości terminologii
Nauki przyrodnicze

Rozwiązania technologiczne

Przy realizacji tłumaczeń z zakresu nauk przyrodniczych ważne jest dobranie zespołu o odpowiednim wykształceniu oraz doświadczeniu i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi — jak oprogramowanie do tłumaczeń wspomaganych komputerowo (CAT), glosariusze, bazy terminologiczne, pamięci tłumaczeń (TM) czy rozwiązania custom NMT — jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą spójność i jednorodność dostarczanych tłumaczeń.

W naszej pracy wykorzystujemy też narzędzia zapewniania jakości (QA), które wspierają tłumaczy, weryfikatorów, korektorów i redaktorów w wyeliminowaniu błędów i pomyłek na każdym etapie projektu — przez zastosowanie procedur kontroli jakości, obejmujących właściwe stosowanie wymaganej/zabronionej terminologii, prawidłową lokalizację adresów, wartości numerycznych i jednostek, a także zachowanie układu dokumentu.

Przeczytaj także

Call Now Button