Farmacja

Branże

Tłumaczenia dla farmacji

Specjalizujemy się w tłumaczeniach pisemnych dla przemysłu farmaceutycznego.

Specyfika projektów na użytek farmacji wymaga połączenia kompetencji językowych i merytorycznych. Dlatego do tego typu zadań dobieramy osoby o odpowiednich kwalifikacjach i świadome odpowiedzialności, jaka wiąże się z ich pracą. Zajmujemy się przekładem dokumentacji zarówno produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi, jak i weterynaryjnych produktów leczniczych.

Kładziemy nacisk na wzmożoną kontrolę jakości — zwłaszcza w odniesieniu do terminologii medyczno-farmaceutycznej, wartości numerycznych czy dawek produktu leczniczego. Dostosowujemy styl tłumaczenia do charakteru materiału i grupy docelowej — np. stosując fachowy język w przypadku pracowników służby zdrowia, a prostszy i bardziej zrozumiały przekaz dedykując pacjentom.

medi.global współpracuje z szeregiem specjalistów z zakresu tłumaczeń farmaceutycznych — lekarzami, farmaceutami, chemikami, biologami, biotechnologami czy statystykami medycznymi — i stosuje certyfikowane rozwiązania w zakresie zapewniania jakości i bezpieczeństwa projektów tłumaczeniowych.

Dla każdego z naszych klientów budujemy zindywidualizowany zbiór zasobów, w tym glosariuszy, pamięci tłumaczeniowych i wytycznych projektowych. W pracy wykorzystujemy też dedykowane zbiory terminologiczne (IATE, słownik EDQM postaci leków, klasyfikacje częstości działań niepożądanych oraz układów i narządów MedDRA, europejskie szablony QRD).

Nasze wieloletnie doświadczenie w projektach tłumaczeniowych z zakresu farmacji sprawia, że nasi klienci mogą być pewni, że:

przestrzegamy norm jakościowych, bezpieczeństwa i poufności powierzonej dokumentacji
zlecenia realizujemy terminowo, stosując procedury operacyjne (SOP) dostosowane do potrzeb podmiotów z branży farmaceutycznej
starannie dobieramy tłumaczy do projektów i doradzamy, jakie typy usług są najlepsze dla konkretnych dokumentów
Farmacja

Rodzaje dokumentów

W ramach projektów dla przemysłu farmaceutycznego współpracujemy z podmiotami prywatnymi oraz unijnymi, dokonując przekładu wielu rodzajów dokumentów stosowanych na różnych etapach cyklu życia produktu leczniczego.

Najczęściej pracujemy z następującymi rodzajami dokumentów:

charakterystyki produktu leczniczego (ChPL, SmPC)
ulotki dla pacjentów (PIL)
oznakowania opakowań
przeglądy wiedzy na temat leków
wnioski o dopuszczenie do obrotu
wnioski naukowe, podstawy zmiany warunków/wycofania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
zalecenia PRAC, raporty EPAR,
nowe treści informacji o produkcie
raporty i sprawozdania dotyczące wytwarzania produktów leczniczych
materiały szkoleniowe
artykuły i publikacje naukowe
materiały marketingowe i strony internetowe
zaufanie
Farmacja

Do grona naszych klientów należy Europejska Agencja Leków (EMA)

od 2019 r. jesteśmy nieprzerwanie dostawcą nr 1
Farmacja

Portfolio usług

Aby sprostać wysokim wymaganiom jakościowym i bezpieczeństwa w przekładzie dokumentacji farmaceutycznej zapewniamy świadczenie następujących usług:

tłumaczenia pisemne
weryfikacja merytoryczna (SME review)
redakcja tekstu
korekta native speakera
tłumaczenie wsteczne (back-translation)
reconciliation (uzgodnienie brzmienia tłumaczenia)
tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)
DTP, przygotowanie do druku, odtworzenie układu graficznego

W zależności od typu dokumentu i docelowej grupy odbiorców oferujemy też dopasowane kombinacje usług — nasi kierownicy projektu są w stanie doradzić, jakiego typu usługi i ich połączenia polecamy do konkretnych projektów. I tak dokumenty wewnętrzne mogą być jedynie tłumaczone i poddawane procesowi QA, wysokospecjalistyczne teksty farmaceutyczne powinny jednak, poza tłumaczeniem, przejść dodatkową weryfikację merytoryczną, a publikacje naukowe — korektę native speakera.

technologia
Farmacja

Proces tłumaczenia dla farmacji wspierają nowoczesne rozwiązania technologiczne

nowoczesne narzędzia pozwalają uzyskać wymierną poprawę spójności i jednolitości terminologii
Farmacja

Rozwiązania technologiczne

Przy realizacji tłumaczeń w długotrwałych programach badań ważne jest nie tylko dobranie zespołu o odpowiednim doświadczeniu, ale także zachowanie spójności dokumentów tłumaczonych na przestrzeni wielu lat. Dzięki nowoczesnym narzędziom — jak oprogramowanie do tłumaczeń wspomaganych komputerowo (CAT), glosariusze, bazy terminologiczne, pamięci tłumaczeń (TM) czy rozwiązania custom NMT — jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą spójność i jednorodność dostarczanych tłumaczeń.

Ważne jest też korzystanie z zasobów terminologicznych i szablonów publikowanych przez EMA czy EDQM.

W naszej pracy wykorzystujemy też narzędzia zapewniania jakości (QA), które wspierają tłumaczy, weryfikatorów, korektorów i redaktorów w wyeliminowaniu błędów i pomyłek na każdym etapie projektu — przez zastosowanie dostosowanych do wymogów tłumaczeń farmaceutycznych procedur kontroli jakości, obejmujących właściwe stosowanie wymaganej/zabronionej terminologii, prawidłową lokalizację adresów, wartości numerycznych i jednostek, a także zachowanie spójności z szablonem.

Przeczytaj także

Call Now Button